piątek, 12 lipca 2013

Niespodzianka / SurpriseW ostatnią środę spotkała mnie miła niespodzianka w postaci prezentu urodzinowego. Mariusz i Sylwia ostrzegali że przygotują mi coś własnoręcznie ale aż takiego zaskoczenia się nie spodziewałem.

Otóż dostałem pudełko do przewożenia mojej Szwedzkiej dywizji do Ogniem i Mieczem. Pudełko tak mi się spodobało że postanowiłem się wam min pochwalić:)


Mariuszu i Sylwio jeszcze raz Bardzo Dziękuję!!!


Last Wednesday, I met a nice surprise in the form of a birthday present. Mariusz and Sylwia warned they would prepare something to me personally but such a great surprise I did not expect.

Well, I got a box to carry my Swedish division for Fire and Sword. Box I liked so I decided to show it off to you :)

Mariuszu and Sylwio Thank you so much again!

poniedziałek, 8 lipca 2013

Straż przyboczna wikingów / Viking Heartguard

Tak jak obiecałem dzisiejszy wpis dotyczy wikingów. Do mojego Lorda dołączyli czterej elitarni wojownicy z jego straży przybocznej, uzbrojeni w straszliwe dwuręczne duńskie topory.

Normalnie wikingowie nie mają możliwości wystawienia tak uzbrojonych wojowników ale mój lord to sam Harald Hardrada i jego specjalne zasady dają mi taką możliwość. W standardowych potyczkach będą robić za berzerków.

Malowanie podobnie jak w przypadku poprzedniej figurki to NMM, niestety o ile w przy malowaniu Warlorda nie było zbyt dużo widocznej zbroi to już u heartguard-ów jest jej bardzo dużo co troszkę psuje efekt, nie dam jednak za wygraną i dalej będę kontynuował malowanie w tym stylu.

Niestety przy lakierowaniu zdarzył się wypadek i zbyt wcześnie chwyciłem jedną z figurek i zdarłem farbę z nosa jednego z wikingów( co widać na zdjęciach) ale do środy to poprawię.


As promised today's post is about the Vikings. To my Lord joined by four elite  bodyguards, armed with a terrible two-handed Danish axes.
 Normally, the Vikings do not have the possibility of having this weapon but my lord it  Harald Hardrada and the special rules giving me such an opportunity. In normal battles will do for normal Berserkers.

Painting as in the previous figures are NMM, but if in the painting Warlord was not too much armor is already visible, in heartguard s is a lot of it as a little spoils the the effect, but I do not give up, and I will continue painting on this style.
Unfortunately, after using varnish the accident happened  I grabbed one of the figure too soon  and ripped off the paint from the nose of one of the Vikings (as seen in the pictures) but by Wednesday I will fix it.

niedziela, 7 lipca 2013

Wracam / I'm back

Ostatnio blog leżał trochę odłogiem, niestety przez 2 tygodnie nie miałem w domu internetu (ach te życie w 21 wieku). Dziś co prawda nie mam do pokazania żadnych z moich prac ale jutro na pewno coś się ukarze.
A teraz mały spoiler:)Recently it was impossible to use the blog,  for two weeks I had no internet at home (oh, yes I'm living in the 21st century). Today, is true I do not have to show any of my work but tomorrow I will publish something.

And now, a small spoiler :)

środa, 19 czerwca 2013

Szwedzka Artyleria / Swedish artillery

Pomału zaczynam przygotowywać się do turnieju OiM. Jako że to turniej parowy rozgrywany na poziomie dywizji, postanowiłem przygotować na niego baterię artylerii składającą się z trzech dział lekkich i jednego średniego.


Same podstawki malowałem jakiś czas temu teraz natomiast wykończyłem cienie i naniosłem lakier w celu zabezpieczenia miniaturek przed uszkodzeniami.Szwedzka machina wojenna w XVII wieku bazowała na współdziałaniu kawalerii, piechoty oraz oczywiście artylerii. Artyleria w tym okresie odgrywała już bardzo dużą rolę na polach bitew, dobrze wyszkoleni puszkarze potrafili wystrzelić dwa razy w czasie kiedy muszkieter oddał jeden strzał (co oddają zasady OiM), czyniło to z niej istne narzędzie zagłady.

Turniej już 29 czerwca muszę przygotować jeszcze trochę rzeczy.
I slowly begin prepare for the By Fire and Sword tournament. This is a pair played  tournament at the division level, I decided to prepare the artillery battery composed of three light guns  and one medium gun.I  painted this stands some time ago but now they finished the shades and carried the varnish to protect the miniatures from damage.

Swedish war machine in the seventeenth century was based on cooperation cavalry, infantry and artillery, of course. Artillery during this period  played a very important role on the battlefield, well-trained gunner could shoot twice at a time when the musketeer gave one shot (what rules contain), it made ​​a real tool of destruction.

Tournament starts June 29 I still have some things to prepare.


czwartek, 13 czerwca 2013

SAGA Lord Harald /SAGA Warlord Harald

Wiatr zawodził jak matki nad grobami swych poległych w walce synów, a deszcz uderzał z nieba niczym zabójcze pociski. Lord już wiedział –  Nastały ciężkie czasy, zbliżała się wojna...

Uff.. Udało mi się nareszcie skończyć pierwszą figurkę do SAGI. Jest to Król Norwegii - Harald Hardrada zwanym również Haraldem Srogim.

Miniaturkę produkcji Gripping Beast malowało się naprawdę bardzo przyjemnie, głęboka rzeźba i wyraźne szczegóły bardzo w tym pomagały.
Ta figurka jest jednocześnie moim małym eksperymentem z malowaniem bez metalików (NMM). Ja sam jestem z efektów nawet zadowolony.

Harald ma swoje własne zasady w podręczniku do SAGI, ja będę go używał również jako normalnego Warlorda.

Phew .. I managed to finally finish the first figure to SAGA. This is the King of Norway - Harald Hardrada.

Miniature made by Gripping Beast is  really,  really nice, deep sculpture and very sharp details are very helpful in painting.
This figure is also my little experiment with painting without metallics (NMM). I am  happy with the results.

Harald has its own rules in the manual for SAGA, I will also use it as a normal Warlord.


środa, 5 czerwca 2013

Wikingowie do Sagi / SAGA Viking's

Jazda Kozacka do Czaty Gosiewskiego pomału się maluje już wkrótce będę mógł zaprezentować rezultaty.Tymczasem do Wargamera przyszło moje zamówienie na figurki wikingów od Gripping Beast łącznie aż 4 zestawy.


Jako że Saga przyciąga coraz więcej moich znajomych Ja też postanowiłem złożyć sobie małą bandę do tego systemu. Na sam początek zamówiłem dwa blistry Hearthguard -ów oraz dwóch bohaterów historycznych (ale o nich trochę później).

Trochę o samych figurkach, zamówione przez mnie zestawy zawierały po cztery metalowe figurki w skali 28 mm, broń do nich oraz okrągłe plastykowe podstawki od Renedra Limited.
Sama jakość figurek jest bardzo dobra, delikatne prawie niewidoczne linie podziału formy, brak nadlewek, bardzo dobra anatomia modeli oraz przede wszystkim bardzo szczegółowo odwzorowane detale.

W skali od 1 do 10 dałbym 8,5.

Już nie mogę się doczekać kiedy zacznę je malować.


 Polish Cossaks Style Cavalry slowly be painted but soon I will be able to present the results.
Meanwhile to Wargamer  came my order on Vikings figures from Gripping Beast, all four sets.

As the saga is attracting more and more of my friends I also decided to make the small warband for this system. At the beginning I ordered two blisters Hearthguard's and two historical characters (but about them a little later).


A little bit about figures, ordered by me  Hearthguard's  sets contain four metal figures on a scale of 28 mm each, weapons to them and round plastic base from Renedra Limited.

Figures quality is very good, fine almost invisible lines form, very good models  anatomy and above all very good details.

On a scale of 1 to 10 I would give 8.5.

I can't wait to start painting them.wtorek, 28 maja 2013

Nowe Książki / New Books

Dziś wpadł mi w ręce nowy katalog Osprey Publishing. moją uwagę zwróciły dwie rzeczy.

Pierwsza to nowa seria książek "Combat" mająca przedstawiać żołnierzy walczących przeciw sobie w różnych konfliktach.

Chętnie kupię książki o piechocie z wojny secesyjnej oraz Brytyjskiej piechocie i Zuluskich Wojownikach.
Książki powinny być dostępne od października.

Drugą rzeczą jest seria "Myth and Legends". Książki z tej serii zbierają opowieści i legendy próbują je umiejscowić w naszej historii i wskazać ich wpływ na ludzi.

Tu zainteresowała mnie szczególnie książka "Thor: Viking God of Thunder", może przez mój nowy projekt wargamingowy... ale o tym innym razem.Today got into my hands a new Osprey Publishing Catalogue. I turned my attention to two things. The first is a new book series "Combat" with a present soldiers who fought against each other in various conflicts.

I'd like to buy a book about Civil War Infantry and British infantry and Zulu Warriors.
Books should be available from October.


The second is a series of "Myth and Legends". Books in the series collecting stories and legends are trying to locate them in our history and show their influence on people.

This is especially interested in my book, "Thor: Viking God of Thunder ", maybe by my new wargaming project  ... but more on that another time.