wtorek, 28 maja 2013

Nowe Książki / New Books

Dziś wpadł mi w ręce nowy katalog Osprey Publishing. moją uwagę zwróciły dwie rzeczy.

Pierwsza to nowa seria książek "Combat" mająca przedstawiać żołnierzy walczących przeciw sobie w różnych konfliktach.

Chętnie kupię książki o piechocie z wojny secesyjnej oraz Brytyjskiej piechocie i Zuluskich Wojownikach.
Książki powinny być dostępne od października.

Drugą rzeczą jest seria "Myth and Legends". Książki z tej serii zbierają opowieści i legendy próbują je umiejscowić w naszej historii i wskazać ich wpływ na ludzi.

Tu zainteresowała mnie szczególnie książka "Thor: Viking God of Thunder", może przez mój nowy projekt wargamingowy... ale o tym innym razem.Today got into my hands a new Osprey Publishing Catalogue. I turned my attention to two things. The first is a new book series "Combat" with a present soldiers who fought against each other in various conflicts.

I'd like to buy a book about Civil War Infantry and British infantry and Zulu Warriors.
Books should be available from October.


The second is a series of "Myth and Legends". Books in the series collecting stories and legends are trying to locate them in our history and show their influence on people.

This is especially interested in my book, "Thor: Viking God of Thunder ", maybe by my new wargaming project  ... but more on that another time.


niedziela, 26 maja 2013

Porucznik Gazhof / Lieutenant Gazhof

Dziś przedstawiam kolejną podstawkę dowódczą do Czaty Gosiewskiego - porucznika Gazhofa.
Następna w kolejności do malowania czeka chorągiew kozacka.
Today I present next command stand for Gosyevski Foray - Lieutenant Gazhof.
Next in the painting queue is Polish Cossaks Style Cavalry.


czwartek, 23 maja 2013

Pułkownik Gosiewski / Colonel Gosiewski Dziś chciałbym zaprezentować pierwszą podstawkę do mojego nowego projektu związanego z Ogniem i Mieczem - Czaty Gosiewskiego.


Pierwsza podstawka to nie kto inny jak sam Pułkownik Gosiewki - jest to oficjalny model wydany przez Wargamer'a, potrzebny do uzyskania WYSIWYG-u na oficjalnych Turniejach OiM.
 Sama figurka jest jednym z najładniejszych modeli specjalnych. Już niedługo będzie również dostępna w zestawie podjazdowym który został odblokowany podczas kampanii na Kickstarterze.
                                  Today I would like to present the first base for my new project on By Fire and Sword -  Gosyevski Foray.

First base is none other than same Colonel Gosiewki - this is the official model published by Wargamer,  needed to get WYSIWYG for official tournaments anf By Fire Sword.


This figure is one of the most beautiful special models. Soon will also be available in a Skirmish Set that has been unlocked during the Kickstarter campaign.


                             

wtorek, 21 maja 2013

Kikstarter Ogniem i mieczem podsumowanie/ Kickstartem By Fire and Sword conclusion

Pierwszy post będzie dość specyficzny, przez ostatnie 30 dni byliśmy świadkami niesamowitej kampanii na Kickstarterze. Nasz polski i dobrze zapewne znany producent Ogniem i Mieczem firma Wargamer starała się pozyskać środki na wydanie angielskiej wersji podręcznika. Udało się!! W trakcie trwania akcję kwotą 82 384 dolarów, wsparło 437 osób liczba ta pewnie jest o wiele większa gdyż Kickstarterowe zestawy dawały możliwość wzięcia 2 podręczników z czego pewnie wiele osób skorzysta wciągając w grę swoich znajomych.
Co dokładnie dostaniemy:
Nowe zestawy podjazdowe: Turcy, Moskwa, Czatę Gosiewskiego;
Nowe jednostki: Polską piechotę łanową, Sekbanów, Weterańskich Rajtarów, Sihaldarów, Kozackich Harcowników, Moskiewskich Strzelców, Tatarską Jazdę Wyborową, Zestawy średniej artylerii do każdej nacji;
Nowe Armie, podjazdy i dywizje: Duńczyków (wraz z nowymi modelami), Dywizję Czarnieckiego w Danii(Model Czarnieckiego), Nowe dywizje Szwedów( nowe modele), Brandenburczyków (nowe modele), Cesarstwo.

Dodatkową całą masę nowych figurek bohaterów specjalnych, dedykowane kości, oraz znaczniki strat dla każdej z nacji.

First post will be quite specific, in the last 30 days we have witnessed incredible Kickstarter campaign. Our Polish and probably well-known manufacturer of By Fire and Sword, Wargamer company tried to raise funds to release the English version of the manual. It worked! During the action the amount of 82 384 U.S. dollars, the project was supported by 437 people this number is probably much higher because the Kickstarter sets gave the opportunity to take two books of which many people will probably pulling their friends in the game.

What exactly do we get:
New Skirmish sets : Turks, Moscow, Gosiewski Foray;
New units: Polish infantry Ottoman Sekbans, Veteran reiters, Sihaldars, Cossacks skirmishers, the Moscow Elite Marksmen, Tatar Elite Raiders, medium artillery sets for each nation;
New Armies: Skirmish force and divisions: the Danes (and new models),  Czarnecki Division in Denmark (New Model Stefan Czarnecki), New divisions Swedes (new models reiters and comanders), Brandenburg (new models - Prussian Musketeers), Empire (new commanders models ).
Additional whole bunch of new figures of special characters, dedicated to bone loss and markers for each of the nations.

czwartek, 16 maja 2013

Reaktywacja / Reactivation

To już moje drugie podejście do próby blogowania. Tym razem mam nadzieje nie poddać się, chcę podejść do tematu ambitniej i poważniej, blog zmienił wygląd i nazwę.

Co przeczytacie na blogu: po pierwsze będę przedstawiał swoje projekty, mam nadzieje że nie zabraknie opisów, recenzji i porad. Chciałbym zamieścić trochę informacji historycznych które Was zainteresują.. mam nadzieję.

Tak więc trzymajcie kciuki i do zobaczenia!!

This is my second attempt to try blogging. This time, I hope you do not give up, I want to approach the subject more ambitious, and more seriously, the blog has changed the look and name.

What you read on a blog: first, I presented my project, I hope that there will be descriptions, reviews, and advice. I would post some historical information that interest you .. I hope so.

So keep your fingers crossed and see you!